ikona rss

1 sierpien 2014 Imieniny: Nadia, Justyna, Piotr

6-latek idzie do szkoły
17/03/2011

Trudna decyzja związana z posłaniem 6-latka do szkoły spędza sen z powiek wielu rodzicom. Myśl o skróconym dzieciństwie często pozostaje w sprzeczności z chęcią sprostania wymogom współczesnego świata, gdzie szybkie osiąganie kolejnych szczebli wykształcenia i pozycji zawodowych staje się miarą sukcesu.

Chcąc pomóc rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji w dniach 26 i 27 stycznia odbyły się w pieszyckich przedszkolach spotkania, w których uczestniczyli rodzice sześciolatków, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej a także psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Głównym celem spotkań było przedstawienie rodzicom dzieci sześcioletnich ofert edukacyjnych szkół oraz zapoznanie z nową podstawą programową, która dostosowana jest do możliwości i zdolności każdego dziecka w wieku 6 lat. Rodzice dowiedzieli się m.in., że w klasach pierwszych, po wprowadzeniu reformy, czyli od 2009 roku dzieci liczą tylko w zakresie 10, jedną literę poznają przez cały tydzień, a wszystkie litery muszą opanować do końca roku szkolnego (dawniej dzieci musiały znać już wszystkie literki w pierwszym półroczu, a liczyły w zakresie 20).

 

- Z życia wzięte
O swoich doświadczeniach związanych z edukacją dziecka sześcioletniego opowiadały mamy, których dzieci sześcioletnie uczą się obecnie w klasie pierwszej. Nie kryły zadowolenia z podjęcia rok temu takiej właśnie decyzji. Ich dzieci znakomicie radzą sobie w klasie pierwszej, nie mają żadnych trudności związanych z nauką szkolną, stały się samodzielne, otwarte, chętnie uczestniczą w życiu szkoły.
Pani psycholog wyjaśniała rodzicom na czym polega dojrzałość szkolna dziecka i kiedy sześciolatek jest gotowy, aby rozpocząć naukę w szkole. Omawiała również czynniki determinujące dojrzałość szkolną dziecka, zwracając uwagę na fakt, iż każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tempo i rytm rozwoju. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do nauki, sprawnością rozumowania, pamięcią, zdolnością do koncentracji uwagi. Pomocne w podjęciu decyzji mogą być porady i konsultacje dotyczące dojrzałości szkolnej prowadzone w Powiatowym Centrum - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie, na które pani psycholog serdecznie zapraszała.
Rodzicom przedstawiona została prezentacja multimedialna, w czasie której mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia w klasach pierwszych, a także zaobserwować dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich, które uczestniczą w zajęciach wspólnie z siedmiolatkami.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół zwracali uwagę na najistotniejsze aspekty edukacji w klasach pierwszych: dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych 6-cio latka, spędzanie znacznej ilości czasu przez uczniów nie w ławkach, a na dywanie i w kącikach zabawowych, które znajdują się w każdej klasie.

- Czy szkoły są gotowe?
Szkoły są także znakomicie przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich (odpowiednie toalety, umywalki, szafki). Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, szkolnych świetlic, stołówek czy świetlicy środowiskowej.
Każda szkoła otrzymała w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.

Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy). 
Nauczyciele i dyrektorzy szkół zachęcali rodziców do zapisywania dzieci do klas pierwszych, tłumacząc i wyjaśniając jednocześnie wszelkie ich wątpliwości. Jednak decyzja o tym, czy sześciolatek pójdzie do szkoły, pozostaje w gestii rodziców.

(opr.)

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Zacznijmy od definicji: dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, która polega na gotowości dziecka do podjęcia nowych zadań, jak i na zdolności przystosowania się do nieznanego środowiska oraz ogólnie zmienionej sytuacji życiowej.

Co to w takim razie znaczy, że dziecko jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki?
Zastanawiając się, czy dziecko jest dojrzałe do nauki szkolnej, należy wziąć pod uwagę trzy aspekty wchodzące w skład rozwoju psychofizycznego dziecka. Są to:
- rozwój umysłowy,
- rozwój fizyczny,
- rozwój emocjonalno – społeczny.

Przez prawidłowy rozwój umysłowy rozumiemy odpowiedni do wieku dziecka:
• zasób pojęć i wiadomości ogólnych,
• stan mowy z uwzględnieniem zasobu słów oraz prawidłowej artykulacji oraz swobodą wypowiadania się,
• zdolność zapamiętywania,
• zdolność myślenia przyczynowo – skutkowego i wnioskowania.

Dojrzałość emocjonalno – społeczna wyraża się w:
• umiejętności prawidłowego nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
• umiejętności przebywania jakiś czas w gronie rówieśników poza zasięgiem bezpośredniej opieki rodziców,
• przestrzeganiu reguł życia w zbiorowości, przestrzeganiu zawartych umów,
• zdyscyplinowanie, obowiązkowość, samodzielność (czynności samoobsługowe, tj. ubieranie się, mycie, czesanie, samodzielne przygotowanie się do lekcji, samodzielne podejmowanie prawidłowych decyzji w różnych sytuacjach społecznych,
• umiejętności zrozumienia prostych sytuacji społecznych i rozeznanie, co jest dobre, a co złe,
• panowaniu nad swoimi emocjami,
• zdolność koncentracji uwagi
• umiejętność uczenia się „na żądanie”, a nie jedynie według własnych potrzeb.

Dojrzałość fizyczna dziecka gotowego do rozpoczęcia nauki szkolnej zawiera:
• odpowiedni zasób sił fizycznych i odporności na zmęczenie,
• dobrą sprawność rąk, koordynację ruchową i wzrokowo – ruchową,
• względną odporność na infekcje i stan zdrowia pozwalający na w miarę systematyczny udział w zajęciach szkolnych.

U większości dzieci uczęszczających do przedszkola gotowość do podjęcia nauki szkolnej dokonuje się niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów ani ze strony rodziców, ani ze strony nauczycieli. Bowiem cała praca wychowawcza przedszkola, od najmłodszych grup, zmierza do zapewnienia dziecku dobrego startu w szkole. Pomimo tego, zdarza się, że niektóre dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej. Wymagają one szczególnej troski i fachowej pomocy.
Wśród dzieci są również takie, które wyraźnie przewyższają rówieśników wiedzą, umiejętnościami, dojrzałością emocjonalno – społeczną oraz możliwościami umysłowymi. W przypadku tych dzieci konieczne jest, po zasięgnięciu opinii psychologa i pedagoga, rozważenie możliwości wcześniejszego rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

 

Ewa Starzycka psycholog

«Sierpień, 2014   
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031